Απάντηση στο θέμα
Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 1 έως 10 από 10

Θέμα: Οδηγός: Οι γιοί της στέπας

 1. #1

  Εγγραφή
  19-04-2013
  Μηνύματα
  21
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος

  Οδηγός: Οι γιοί της στέπας


  O παρακάτω οδηγός χρειάζεται κατ' ελάχιστο 4 απλούς στρατηγούς και 2 βετεράνους ή 1 βετεράνο και ενα υποστράτηγο.
  Δεν ειναι αναγκη να ανήκουν όλα σε ενα παίκτη, καθώς μπορούν να μοιραστούν μεταξύ 2 παικτών
  Γίνετε χρήση 15 μπλοκ πολλαπλών γύρων και ενός μπλοκ ενός γύρου. Οι υπολογισμοί στα μπλοκ έχουν γίνει με την παραδοχή οτι ο χρονος εκτέλεσης εντόλων 2 διαδοχικών στρατηγών ειναι 3-5 δευτερόλεπτα.
  Όλες οι προσομοίωσεις εχουν εκτελεστεί 25.000 φορές και εχει χρησιμοποιηθει αυτος ο προσομειωτής.

  Χρησιμοποιειτε αυτο τον οδηγό με δική σας ευθύνη. Δεν φέρω ευθύνη για απώλεια στρατού κατα την εκτέλεση κάποιου μπλοκ.

  Εξήγηση συντομεύσεων
  R -> Νεοσύλεκτος
  M -> Πολιτοφύλακας
  S -> Στρατιώτης
  E -> Επίλεκτος στρατιώτης
  C -> Ιππικό
  B -> Τοξότης
  LB -> Βαρύς τοξοβόλος
  XB -> Βαλλιστροφόρος
  K -> Κανονιοφόρος

  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΒΑΛΙΣΤΡΕΣ
  Χρειάζονται: 1401R 2M 248S 197E 688C 90B 1LB 248XB
  Μέσες Απώλειες: 1201R 72B 220C
  Μέγιστες Απώλειες: 1393R 1M 12S 2E 232C 90B

  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΒΑΛΙΣΤΡΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΑ
  Χρειάζονται: 1438R 2M 248S 197E 688C 109XB 159K
  Μέσες Απώλειες: 1238R 220C
  Μέγιστες Απώλειες: 1437R 11S 3E 232C


  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΕ ΒΑΛΙΣΤΡΕΣ
  Χρειάζονται: 1317R 2M 248S 223E 708C 90B 1LB 239XB
  Μέσες Απώλειες: 1117R 72B 220C
  Μέγιστες Απώλειες: 1308R 7S 7E 232C 90B


  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΕ ΒΑΛΙΣΤΡΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΑ
  Χρειάζονται: 1298R 2M 243S 223E 686C 118XB 159K
  Μέσες Απώλειες: 1098R 220C
  Μέγιστες Απώλειες: 1297R 7S 8E 232C


  Τομέας G1
  Τοποθετήστε τους στρατηγούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση)


  Στέλνετε τους στρατηγούς, τον ένα μετά τον άλλο απο τις θέσεις A, B, C, D, E & F
  Από A στο 1 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 2R 3S 195C {160-220sec 0,5% 140sec}

  Από B στο 2 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 2S 84E {100-140 sec}

  Από C στο 3
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 87R 1E 99C 1B 1LB 61XB (61R-76R-88R 1E) {30-40 sec} ή
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 88R 1E 99C 61XB 1K (62R - 75R -88R 1E) {30 sec}

  Από D στο 4 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 4E 196C {120-200sec}

  Από E στο 5
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 142R 108E (108R-127R-142R 1E) {50sec} ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 136R 134S (97R - 112R - 136R 1S) 40-50sec


  Τομέας G2
  Τοποθετήστε τους στρατηγούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση)


  Από C στο 9
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ/ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/ΑΠΛΟΣ : 85R 115S (65R-76R-85R 1S)

  Από C στο 10
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 34R 1E 197C 18XB (22R-29R-34R 1E) ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 32R 1E 225C 12XB (20R-27R-32R 1E)

  Από F στο 12
  ΕΜΠΕΙΡΟΠΟΛΕΜΟΣ ή ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 60C (60C)

  Από C στο 12
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 109R 1E 73C 67XB ( 76R-91R-109R 1E) ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 100R 1E 104C 65XB (70R-84R-100R) ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 78R 1E 73C 118K (50R-64R-78R 1E)

  Στέλνετε τους στρατηγούς, τον ένα μετά τον άλλο από τις θέσεις A, B, C, D & E
  Από A στο 11 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 3R 45S 31E 3C {180-260 0,08% 160sec}

  Από B στο 13 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 29S 90C {140-180sec}

  Από C στο 14
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 52R 1E 88C 109XB (34R-44R-52R 1E) {30-40sec} ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 49R 1S 1E 119C 100XB (32R-42R-49R 1S) {30-40sec}

  Από D στο 16 (block) (θα αναχαιτιστεί από το 15)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 128S 4C (120-180sec)

  Από E στο 16
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 65R 1S 45B 139XB (44R 28B- 56R 36B- 65R 1S 45B) {30-40sec} ή
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 90R 1S 159K (61R-76R-90R 1S) 30 sec


  Τομέας G3
  Το παρακάτω μπλόκ βασίζεται σε αυτό τον οδηγό

  Τοποθετήστε τους στρατηγούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση)


  Στέλνετε τους στρατηγούς, τον ένα μετά τον άλλο από τις θέσεις A, B, C, D, E & F
  Από A στο 18 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 110S 90C {180-320sec}

  Από B στο 19 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 110S 90C {180-320sec}

  Από C στο 21 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 18S 31E 149C {180 - 300 sec, <0.1% 160 sec}

  Από D στο 20 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 116E {180 - 300sec <0.1% c160 sec}

  Από E στο 22
  ΕΜΠΕΙΡΟΠΟΛΕΜΟΣ: 50C (50C) {10sec}

  Από F στο 22
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 119R 1S 1E 50C 79XB (89R - 106R - 119R 1S) {40 sec} ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 97R 1E 70C 102XB (69R - 83R - 97R 1E) {30 - 40 sec}

  Τομέας G4
  Τοποθετήστε τους στρατηγούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση)


  Από C στο 23
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 65R 1S 45B 139XB (44R 28B- 56R 36B- 65R 1S 45B)
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 90R 1S 159K (61R-76R-90R 1S)

  Από C στο 29
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 52R 1E 88C 109XB (34R-44R-52R 1E)
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 49R 1S 1E 119C 100XB (32R-42R-49R 1S)

  Στέλνετε τους στρατηγούς, τον ένα μετά τον άλλο από τις θέσεις A, B & C
  Από A στο 24 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 2M 160C {160-220 sec}

  Από B στο 26
  ΕΜΠΕΙΡΟΠΟΛΕΜΟΣ: 60C (60C) {10sec}

  Από C στο 26:
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 109R 1E 73C 67XB ( 76R-91R-109R 1E) {50sec} ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 100R 1E 104C 65XB (70R-84R-100R) {50sec} ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 78R 1E 73C 118K (50R-64R-78R 1E) {40sec}


  Τομέας G5
  Τοποθετήστε τους στρατηγούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


  Από A στο 32
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 87R 1S 1E 99C 62XB (62R - 75R - 87R 1S) ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 84R 1S 1E 104C 80XB (61R - 74R -84R 1S)

  Από A στο 39
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 145R 105S (104R - 127R - 145R 1S) ή
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 142R 68E 40K (108R - 127R - 142R 1E) ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 136R 134E ( 97R - 112R - 136R 1E)

  Στέλνετε τους στρατηγούς, τον ένα μετά τον άλλο απο τις θέσεις B & C
  Από B στο 33 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 20R 85S {100 - 120 sec}

  Από C στο 36
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 87R 163S (61R - 75S - 87R 1S) {50sec} ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 76R 110E 84K (54R -65R -76R) {30sec}

  Τομέας G6
  Τοποθετήστε τους στρατηγούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (Πατήστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση)


  Από F στο 40
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 60R 1E 164C 25XB (41R - 51R - 60R)
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 55R 1E 197C 17XB (38R - 47R - 55R 1E)

  Στέλνετε τους στρατηγούς, τον ένα μετά τον άλλο από τις θέσεις A, B, C, D, E & F
  Από A στο 41 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 1R (1R) {20sec}

  Από B στο 42 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 17S 183C {140 - 240sec}

  Από C στο 41 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 4S 68E 1C {180-340sec 0,4% 160sec}

  Από D στο 43 (block)
  ΑΠΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 61S 139C {140-260sec}

  Από E στο 44
  ΕΜΠΕΙΡΟΠΟΛΕΜΟΣ: 50C (50C) {10sec}

  Από F στο 44
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 90R 3S 95C 62XB ( 61R - 77R - 90R 2S) {40-60sec} ή
  ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ: 87R 1E 99C 21XB 42K (61R - 74R 87R 1E) {40-50sec} ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 82R 1E 115C 72XB (58R - 71R - 82R 1E) {40 - 60sec} ή
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ: 76R 1E 93C 100K ( 47R - 62R - 76R 1E) {40sec}

  Παρακαλω γράψτε σχόλια ή προτάσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αυτός ο οδηγός.
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spirtulus : 06-02-14 στις 01:43

 2. #2

  Εγγραφή
  23-05-2013
  Μηνύματα
  1
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  ενταξει γιωργο μου οταν γινω πιανιστας θα τον χρησιμοποιησω κι εγω το λαβυριθο σου!συγχαρητηρια για την υπομονη αλλα και την επιμονη σου εχω καμμια 100στη στεππες ολες δικες σου να τελειοποιησεις την εφαρμογη σου αυτη!!!!

 3. #3
  Το avatar του χρήστη celenbor
  Εγγραφή
  22-04-2013
  Περιοχή
  Beleriad
  Μηνύματα
  52
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  Μπράβο για τον οδηγό και προστέθηκε συντόμευση στην Συλλογή Περιπετειων.
  Λοιπόν μια χαρά δουλεύει με μια πρώτη προσπάθεια.
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη celenbor : 11-12-13 στις 13:21


 4. #4

  Εγγραφή
  28-05-2013
  Μηνύματα
  2
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  κατ'αρχήν να πω ένα μπράβο για τη δουλειά σου! μια μικρή διόρθωση: στον τομέα g5 αναφέρεσαι στο στρατόπεδο 38, το οποίο στο σχήμα έχεις βαφτίσει 39. κατά τα άλλα, φαίνεται σωστό. πάντως με τέτοια μπλοκ, δεν μου κάνει εντύπωση που ελάχιστοι την πιάνουν στα χέρια τους...

 5. #5

  Εγγραφή
  19-04-2013
  Μηνύματα
  21
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  Ευχαριστω για την υποδειξη του λαθους, το οποιο και διορθωθηκε. Τωρα σχετικα με αυτο τον οδηγο και τα μπλοκ του, πιστευω πως μεχρι στιγμης εχει την καλυτερη αναλογια εμπειριας προς απώλειες. Τα μπλοκ δεν ειναι πολυ δύσκολα κατα την γνώμη μου, αυτο βεβαια ειναι υποκειμενικό. Πιστευω πως ο αγγλικος αντιστοιχος οδηγός ειναι πιο πολύπλοκος και κυριώς πολυ πιο χρονοβόρος και με αρκετα μεγαλυτερες απώλειες.

 6. #6

  Εγγραφή
  08-03-2013
  Μηνύματα
  3
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  Γιωργαρα ομολογουμενος ο καλυτερος οδηγος για την συγκεκριμενη περιπετεια.
  πολυ σωστος και ευκολος οδηγος για μια πολυ δυσκολη περιπετεια.
  οποτε περα απο τα χρονια μου πολλα και καλα χριστουγενα λογω των ημερων ενα μεγαλο grats απο εμενα.

  Ps: μολις την τελειωσαμε με τον οδηγο σου με την μαριαννα.

 7. #7

  Εγγραφή
  19-04-2013
  Μηνύματα
  21
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  Ευχαριστω Δημητρη για τα καλα σου λόγια.
  Χαιρομαι που ο οδηγος χρησιμοποιειται και γινεται χρησιμος.
  Χρονια Πολλα και Καλη Χρονιά σε όλους.

 8. #8

  Εγγραφή
  04-04-2013
  Μηνύματα
  4
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  φτιαξε και αλλους μπραβο πολυ καλος...!!!

 9. #9

  Εγγραφή
  15-03-2013
  Μηνύματα
  1
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  Γιώργο, επιτέλους αξιώθηκα να δοκιμάσω τον οδηγό σου! Εξαιρετική δουλειά!!! Η πρώτη ξεκούραστη στέπα μου! Βέβαια εξακολουθεί λόγω απωλειών να μην είναι ελκυστική αλλά η τυράνια του Tage τέλος.

  Μια μικρή διόρθωση μόνο στον αριθμό των S για Magor. Η επιλογή που βάζεις στο G3 θέλει 18 S παραπάνω από αυτά που γράφεις στην αρχή. Αναγκάστηκα στον G3 να επιλέξω άλλο στησιμό.

 10. #10

  Εγγραφή
  19-04-2013
  Μηνύματα
  21
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  γιαννη, ευχαριστω για την υποδειξη, οντως ειχα ξεχασει στο συγκεντρωτικό να βάλω τα s

Απάντηση στο θέμα

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε απαντήσεις
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 • BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας

H Ubisoft χρησιμοποιεί cookies ώστε να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση των διαδικτυακών μας τοποθεσιών. Χρησιμοποιώντας την παρούσα τοποθεσία συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου.