Αγαπητοι Settlers,

Κατόπιν 'λαϊκής απαίτησης', επιταχύναμε την λειτουργία του καταστήματος.

BB_Gavous