Απάντηση στο θέμα
Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε εξέλιξη 1 έως 3 από 3

Θέμα: [Combat Simulator] προσομοιωτή μάχη - The Settlers Online

 1. #1
  Το avatar του χρήστη Asipak
  Εγγραφή
  19-02-2013
  Μηνύματα
  2
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος

  [Combat Simulator] προσομοιωτή μάχη - The Settlers Online

  Hello,

  I am the author of the battle simulator http://settlersonlinesimulator.com/d...fsimulator/gr/ which is also very popular in germany, france and russia.
  If you have any problems or questions about the simulator, just ask. I'll try to answer all of your questions.

  Regards

  1. Basic functions  1.1 Simulate battle

  Give your units into the simulator and also the enemy units and click on "Simulate battle". Then the battle is currently being simulated 50x and displays the result. Have you already carried out other users from the same simulation, the number of the performed simulations can also be higher. To obtain the most reliable results, the simulations should be performed as often. Click repeatedly on the button "combat simulation" to increase the number of currently up to 1000.
  Experience has shown that this value is more than sufficient to provide reliable results.

  Let us therefore fight by 10 recruits and 15 archers against 10 scavengers:  1.2 The simulation result

  After clicking on the "fight simulate" the browser window is centered on the simulation results. It contains information about the minimum, maximum and average losses of its own and the enemy units.
  Furthermore, displays the number of simulations carried out for this fight (in this case, 150), the minimum, maximum and average number of combat rounds, and the expected experience points (EP).

  By clicking on "Spent Resources" you can also see what goods they will lose this fight.

  1.3 Advanced functions  You scroll down a bit in the simulation result, you will come across a link to the "Simulations of other users." There, all simulations are listed, which were conducted over a period of several hours from other users for exactly this enemy camp (10 raiders). Often there is unity constellations that are more suitable opponent for the camp than the one we chose above in the simulator (10 recruit 15 archers).

  As a further aid, the simulation can be performed even link to be able to show, for example, here in the forum or to refer to it elsewhere. This generates a link that appears below the simulation results.


  1.4 The example simulation

  You scroll a little further down, you come across the word "sample simulation." Clicking on it opens the course of a simulation carried out for this fight. Further details can be obtained by clicking on Show "On the Divided damage" and "intermediate result". Using the example simulation can be easily and struggles to understand in detail.


 2. #2
  Το avatar του χρήστη Asipak
  Εγγραφή
  19-02-2013
  Μηνύματα
  2
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  If you want to help me to translate the simulator, you may help to translate this language file:

  Κώδικας:
  /**
   * headline
   */
  
  $lang['gr']['headline'] = 'The Settlers Online';
  
  /**
   * navigation
   */
  
  $lang['gr']['navi'] = array(
    'προσομοιωτή μάχη',
    'The Combat System',
    'περιπέτειες',
    'Changelog',
    'Forum',
    'Administrate Units',
    'Changelog',
    'features' => 'Features',
    'tactic-maps' => 'Tactical maps',
  );
  
  /**
   * simulation
   */
  $lang['gr']['description']['main'] = 'This The Settlers Online - Combat Simulator supports already
      the new combat system and the adventures of the browser game.';
  $lang['gr']['keywords']['main'] = 'the settlers online, combat simulator, battle simulator, tso';
  $lang['gr']['description']['adventures'] = 'Περιπέτειες των εποίκων Online. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες περιπέτειες των εποίκων Online!';
  $lang['gr']['description']['adventures-specific'] = 'Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την {adventure}. Συμπληρώστε την περιπέτεια {adventure} με βελτιστοποιημένα προτάσεις του στρατού μας.';
  $lang['gr']['keywords']['adventures'] = 'the settlers online, adventures';
  $lang['gr']['description']['example-simulations'] = 'The Settlers Online: How can I defeat {camp-units}?
      Troops proposals and simulations to the camp: {camp-units}.';
  $lang['gr']['keywords']['example-simulations'] = 'Simulations of other users, combat simulations, example simulations';
  $lang['gr']['description']['home-island'] = 'Here you will find an overview of
    the bandit camps of your home island and troops proposals on how the bandit camps can be defeated.';
  $lang['gr']['description']['forum'] = 'Forum of the combat simulator. Discuss about the topic {title}
      and about The Settlers Online with other users.';
  $lang['gr']['keywords']['forum'] = 'forum, questions and answers';
  
  $lang['gr']['subheading'] = 'combat simulator for
       <a target="_blank" href="http://forum.thesettlersonline.com/threads/15694-TSO-Combat-Siimulator">
        The Settlers Online
       </a>
       -
       <a target="_blank" href="http://forum.thesettlersonline.com/threads/15694-TSO-Combat-Siimulator">
        discuss this tool
       </a>
       in the forum - last update: ';
  $lang['gr']['link-discuss'] = 'http://forum.thesettlersonline.com/threads/15694-TSO-Combat-Siimulator';
  
  $lang['gr']['user'] = 'Player';
  $lang['gr']['enemy'] = 'Bandits';
  $lang['gr']['hint-veteran'] = 'set unit limit to 250';
  $lang['gr']['num_units'] = 'Number of units';
  $lang['gr']['units-in-tower'] = 'Units in the tower';
  $lang['gr']['simulate_battle'] = 'Simulate battle';
  $lang['gr']['clear_input'] = 'Reset form';
  
  $lang['gr']['how-to-headline'] = 'How-to';
  $lang['gr']['how-to'] = 'Fill in the number of your own units and the enemy in the battle simulator and click on "Simulate Battle".
   The screen is then centered on the minimum and maximum losses.
  
   The number of combat simulations can be increased up to ' . NUM_MAX_SIMULATIONS . ' several times to repeat the same simulation.
  
   You can reproduce the exact progress of the fight based on a sample simulation that can be found under the losses.';
  $lang['gr']['how-to-simulations'] = 'If you have no idea how you should attack a certain camp on the best, enter only the number of enemy units, and you will be forwarded to previously performed simulations of other users.
  
   You can also reach these comparison tables on following the link under the minimum and maximum losses, after you have started a simulation.';
  
  $lang['gr']['how-to-headline-advanced'] = 'Advanced features';
  $lang['gr']['how-to-advanced'] = 'The battle simulator offers the Hall of Fame a powerful tool to, among other things, with the help of the least expensive constellation of forces can be found. It may also be after the minimal or maximum number of rounds will be sorted in order to find possible long or short fights. This is useful for finding block or lock constellations.';
  
  $lang['gr']['sim_info'] = 'Information to simulation';
  $lang['gr']['sim_info_how_often'] = 'The simulation was run ' . NUM_SIMULATIONS . ' times in a row.';
  $lang['gr']['sim_example'] = 'Example simulation';
  $lang['gr']['link_simulation_headline'] = 'Link combat simulation';
  $lang['gr']['link_simulation'] = 'Copy and paste the link to this combat simulation to show others.';
  
  $lang['gr']['victories'] = 'Victories';
  $lang['gr']['round-s'] = 'Round';
  $lang['gr']['round-pl'] = 'Rounds';
  $lang['gr']['round'] = 'Round';
  $lang['gr']['deficits'] = 'Minimum and maximum losses';
  $lang['gr']['damage'] = 'Caused damage';
  $lang['gr']['damage-caused'] = 'causes {damage-value} damage to';
  $lang['gr']['interim_result'] = 'Interim result';
  $lang['gr']['minimal_loss'] = 'Minimal loss';
  $lang['gr']['maximal_loss'] = 'Maximal loss';
  $lang['gr']['lost_resources'] = 'Consumed raw materials';
  $lang['gr']['survivors'] = 'Survivors';
  
  $lang['gr']['time'] = 'Time';
  $lang['gr']['total'] = 'Total';
  
  $lang['gr']['simulations'] = 'Simulations';
  
  $lang['gr']['user-simulations-headline'] = 'Combat simulations of other users';
  $lang['gr']['user-simulations'] = 'Each combat simulation is saved, so you can';
  $lang['gr']['user-simulations-linktext'] = 'take a look at simulations of other users.';
  $lang['gr']['explanation-user-simulations'] = array(
    'At this point, combat simulations of the selected stock are listed that have already been carried out by other users.',
    'The simulations are in accordance with the minimum losses of the enemy, in descending order, and finally sorted in ascending order by the loss of value.',
    'Showing only simulations, which were carried out at least 400 times and amount to their minimum losses of the opponent not 0.',
  );
  
  $lang['gr']['no-tower'] = 'No watchtower';
  $lang['gr']['tower-50'] = 'Watchtower';
  $lang['gr']['tower-75'] = 'Reinforced watchtower';
  $lang['gr']['tower-90'] = 'Stone tower';
  
  $lang['gr']['simulations-run'] = 'The simulation was run {num} times.';
  $lang['gr']['headline-simulation-advanced'] = 'Advanced features';
  
  $lang['gr']['hall-of-fame-explanation'] = 'Here you will find the best combat simulations 
   ever conducted for this camp. Some columns of the table can be sorted by 
   clicking on the column header.';
  $lang['gr']['units'] = 'Units';
  $lang['gr']['value'] = 'Value';
  
  $lang['gr']['wave'] = 'Wave';
  $lang['gr']['max-waves'] = 'Maximum number of waves';
  
  // adventures
  $lang['gr']['adventure'] = 'περιπέτειες';
  $lang['gr']['adventure-1'] = 'μαγισσα των βαλτων';
  $lang['gr']['adventure-2'] = 'σκοτεινοι ιερεις';
  $lang['gr']['adventure-3'] = 'καβαλα στο αλογο';
  $lang['gr']['adventure-4'] = 'The Dark Brotherhood';
  $lang['gr']['adventure-5'] = 'Secluded Experiments';
  $lang['gr']['adventure-6'] = 'The Nords';
  $lang['gr']['adventure-7'] = 'το νησι των πειρατων';
  $lang['gr']['adventure-8'] = 'κλεβοντας τους πλουσιους';
  $lang['gr']['adventure-9'] = 'Traitors';
  $lang['gr']['adventure-10'] = 'Old Friends';
  $lang['gr']['adventure-11'] = 'Sons of the veldt';
  $lang['gr']['adventure-12'] = 'Outlaws';
  $lang['gr']['adventure-13'] = 'Βικτορ ο μοχθηρος';
  $lang['gr']['adventure-14'] = 'Mother Love';
  $lang['gr']['adventure-15'] = 'The Black Knights';
  $lang['gr']['adventure-16'] = 'Gunpowder';
  $lang['gr']['adventure-17'] = 'Wild Mary';
  $lang['gr']['adventure-18'] = 'Bandit Nest';
  $lang['gr']['adventure-19'] = 'Roaring Bull';
  $lang['gr']['adventure-20'] = 'Surprise Attack';
  $lang['gr']['adventure-21'] = 'Save the Christmas Feast';
  $lang['gr']['adventure-22'] = 'EM-Adventure';
  $lang['gr']['adventure-31'] = 'The end of the world';
  $lang['gr']['adventure-32'] = 'The Lost Skull';
  
  $lang['gr']['headline-choose-troops'] = 'Choose your troops';
  $lang['gr']['choose-troops-howto'] = 'Select your available units and submit the form. 
   Then the most efficient troops will be calculated for the selected adventure.';
  $lang['gr']['headline-army-proposals'] = 'Army proposals';
  $lang['gr']['army-proposals-siminfo'] = 'All simulations shown here were performed 1000 times.';
  $lang['gr']['army-proposals-waveinfo'] = 'Camps, that can only be defeated in several waves, should be simulated by yourself.
   The proposals for those camps needn\'t to be always ideal.';
  
  $lang['gr']['adv-info'] = 'Information';
  
  /**
   * Tooltip
   */
  
  $lang['gr']['attributes'] = 'Attributes';
  $lang['gr']['costs'] = 'Costs';
  $lang['gr']['abilities'] = 'Abilities';
  
  /**
   * Abilities
   */
  
  $lang['gr']['first_strike'] = 'First Strike';
  $lang['gr']['normal_strike'] = 'Normal Strike';
  $lang['gr']['last_strike'] = 'Last Strike';
  $lang['gr']['attacks_weakest_unit'] = 'Attacks weakest target';
  $lang['gr']['splash_damage'] = 'Splash damage';
  
  /**
   * Attributes
   */
  
  $lang['gr']['ep'] = 'Experience';
  $lang['gr']['min_damage'] = 'Min. damage';
  $lang['gr']['max_damage'] = 'Max. damage';
  $lang['gr']['hp'] = 'HP';
  $lang['gr']['hit_percentage'] = 'Accuracy';
  $lang['gr']['towerbonus'] = 'Towerbonus';
  
  /**
   * Hall of Fame
   */
  
  $lang['gr']['filter'] = 'Filter';
  $lang['gr']['filter-description'] = 'Enter your own units, to filter the display';
  $lang['gr']['legend'] = 'Legend';
  $lang['gr']['hof-select-all'] = 'Select all';
  $lang['gr']['hof-reset-cache'] = 'These data have been stored for {cache_hours} hours. They will be updated in {cache_minutes_left} minutes.';
  $lang['gr']['hof-reset-now'] = 'Update now';
  
  $lang['gr']['hof-losses'] = 'Losses';
  $lang['gr']['hof-longest-fight'] = 'Longest fight';
  $lang['gr']['hof-shortest-fight'] = 'Shortest fight';
  $lang['gr']['hof-barracks-minutes'] = 'Barracks minutes (Lvl 1)';
  
  /**
   * Building destruction times
   */
  
  $lang['gr']['headline-bdt'] = 'Building destruction times';
  $lang['gr']['description-bdt'] = 'These stats shall inform you about the number of 
   rounds or the time that is needed to destroy the building after the battle with your chosen army.';
  
  /**
   * Buildings
   */
  
  $lang['gr']['building'] = 'Building';
  $lang['gr']['camp'] = 'Bandit camp';
  $lang['gr']['white-castle'] = 'White castle';
  $lang['gr']['witch-tower'] = 'Witch tower';
  $lang['gr']['bone-church'] = 'Bone church';
  $lang['gr']['dark-castle'] = 'Dark castle';
  
  /**
   * Tactical maps
   */
  
  $lang['gr']['tactic-maps'] = array(
    'add-map' => 'Add tactic map',
    'author' => 'Author',
    'link' => 'Link to the map',
    'upload-map' => 'Upload tactic map',
    'specials' => 'Special features/Information',
    'language' => 'Language',
  );
  You just need to translate the text between the apostrophes (') after the equal sign (=).

  If you already know some unit names, please tell me.

  Thanks!

 3. #3
  Το avatar του χρήστη Talos
  Εγγραφή
  16-12-2012
  Μηνύματα
  15
  Monde
  Σμαραγδένια νήσος
  is very easy job.... i have translate 2 times dolphin and many times vtiger and open cart..... i can hlp you only if you put a backlink from my site.... or you gine me the iframe code:P
  Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Talos : 26-05-13 στις 03:45

Απάντηση στο θέμα

Δικαιώματα - Επιλογές

 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε απαντήσεις
 • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
 • BB code είναι σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας

H Ubisoft χρησιμοποιεί cookies ώστε να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση των διαδικτυακών μας τοποθεσιών. Χρησιμοποιώντας την παρούσα τοποθεσία συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου.